Firmanızda Mikro ürünlerinin daha verimli kullanılması amacıyla ROBOX destek uzmanları tarafından kesintisiz hizmet sunulmaktadır.

· İşlerini en verimli şekilde yönetmelerini ve süreklilik sağlamalarını,

· Programları kesintisiz ve en etkin şekilde kullanabilmelerini,

· Yazılımın sunduğu sınırsız olanaklardan her geçen gün daha fazla yararlanmalarını

· Operasyonlarını en az efor ve en yüksek verim ile kullanmalarını,

· İhtiyaç duyduğu çözümleri program içinde kendilerinin yaratabileceği seviyeye gelmelerini sağlamayı amaçlar.

Sorun Çözümü

Teknik destek Hizmetleri kapsamında Mikro ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşıldığında en hızlı çözüm sunulmaya çalışılır. Uzak masaüstü bağlantı ya da yerinde destek hizmeti verilebilmektedir.

Elektronik Belge Ve Bildirge Tanımları

KULLANICI destek hizmetleri kapsamında elektronik belge (fatura, irsaliye vb) ve bildirge (elektronik ortamdan devlet kurumlarına gönderilen resmi belgeler) tanım-dizayn çalışması yapılabilir. Bu tür hizmetler yerinde destek kapsamında değerlendirilir.

Sistem Analizi Ve Düzenleme

Firma gerek duyduğunda; mevcut süreçlerin analizi, bu süreçlerden hangilerinin ne şekilde değiştirileceği, sorumlu kişiler ve sistemin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacak diğer kaynaklar belirlenir.

Bu tür hizmetler yerinde destek kapsamında değerlendirilir.